Pajak BPHATB

Pajak BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi:

  1. Jual beli
  2. Tukar menukar
  3. Hibah
  4. Hibah wasiat
  5. Waris
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  8. Penunjukan pembelian dalam lelang

 

Tarif Pajak BPHATB sebesar 5%